Advanced deep learning with TensorFlow 2 and Keras

Opis bibliograficzny
1. autor: Atienza, Rowel (Autor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Birmingham Packt Publishing [2020]
Wydanie:Second edition.
Hasła przedmiotowe: