Trích dẫn APA

Woodward, B. 1. (2019). Fear: Trump in the White House (First Simon & Schuster trade paperback edition.). New York, NY: Simon & Schuster Paperbacks.

Trích dẫn kiểu Chicago

Woodward, Bob 1943-. Fear: Trump in the White House. First Simon & Schuster trade paperback edition. New York, NY: Simon & Schuster Paperbacks, 2019.

Trích dẫn MLA

Woodward, Bob 1943-. Fear: Trump in the White House. First Simon & Schuster trade paperback edition. New York, NY: Simon & Schuster Paperbacks, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.