Trích dẫn APA

Brandt, J., & Clare, C. E. (2018). An introduction to popular culture in the US: People, politics, and power. New York: Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc.

Trích dẫn kiểu Chicago

Brandt, Jenn, và Callie Elizabeth Clare. An Introduction to Popular Culture in the US: People, Politics, and Power. New York: Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

Trích dẫn MLA

Brandt, Jenn, và Callie Elizabeth Clare. An Introduction to Popular Culture in the US: People, Politics, and Power. New York: Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.