An introduction to popular culture in the US people, politics, and power

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Brandt, Jenn (Autor), Clare, Callie Elizabeth (Autor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc [2018]
Hasła przedmiotowe: