Notes become music a guidebook from the Viennese piano tradition

Opis bibliograficzny
1. autor: Fleischmann, Walter (Autor)
Kolejni autorzy: Crow, Robert J. (Tłumacz)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY, Abingdon, Oxon Routledge 2020.
Hasła przedmiotowe: