Architecture and resilience interdisciplinary dialogues

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Trogal, Kim (Utgivare, redaktör, sammanställare), Bauman, Irena 1956- (Utgivare, redaktör, sammanställare), Lawrence, Ranald (Utgivare, redaktör, sammanställare), Petrescu, Doina (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: London, New York Routledge 2019.
Ämnen: