1
per Blanco Soler, Carlos 1894-
Publicat 1949
Llibre