1
Bằng Wahyono Martowikrido
Được phát hành 2006
Sách
2
Bằng Drabbe, P. 1887-1970.
Được phát hành 1932
Sách