1
יצא לאור 2008
אלקטרוני ספר
2
יצא לאור 2006
אלקטרוני Conference Proceeding ספר
3
יצא לאור 2005
אלקטרוני ספר
4
יצא לאור 2005
אלקטרוני ספר
5
יצא לאור 2005
אלקטרוני ספר
6
יצא לאור 2004
אלקטרוני ספר
7
יצא לאור 2004
אלקטרוני ספר
8
יצא לאור 2004
אלקטרוני ספר
9
יצא לאור 2004
אלקטרוני ספר
10
יצא לאור 2004
אלקטרוני ספר