1
Bằng Lindqvist, Cecilia
Được phát hành 1991
Sách
2
Bằng Myrdal, Jan
Được phát hành 1979
Sách
3
Bằng Manker, Ernst Mauritz 1893-
Được phát hành 1965
Sách
4
Được phát hành 1963
Sách