1
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1987
Llibre
2
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1965
Llibre
3
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1964
Llibre
4
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1962
Llibre
5
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1962
Llibre
6
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1959
Llibre
8
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1938
Llibre
9
10
per Franklin, Benjamin 1706-1790.
Publicat 1928
Llibre