1
מאת Kimbro, Dennis P.
יצא לאור 1997
ספר
2
מאת Neustadt, Richard N.
יצא לאור 1986
ספר
3
יצא לאור 1977
ספר
4
מאת Blum, Robert 1911-1965
יצא לאור 1966
ספר
5
מאת Gourlay, Jack G.
יצא לאור 1965
ספר
6
מאת Alexander, Richard D.
יצא לאור 1964
ספר
7
מאת White, Charles Langdon 1897-
יצא לאור 1954
ספר
8
מאת Allen, Frederick Lewis 1890-1954.
יצא לאור 1952
ספר
9
יצא לאור 1951
ספר
10
מאת Bailey, Andrew Thomas 1902-
יצא לאור 1943
ספר