1
מאת Perret, Geoffrey.
יצא לאור 1996
ספר
2
מאת Pond, Elizabeth
יצא לאור 1993
ספר
3
מאת Gleeck, Lewis E.
יצא לאור 1988
ספר
4
מאת Kissinger, Henry Alfred
יצא לאור 1979
ספר
5
מאת Manchester, William Raymond 1922-
יצא לאור 1978
ספר
6
מאת Aron, Raymond 1905-
יצא לאור 1974
ספר
7
מאת Schirmer, Daniel Boone
יצא לאור 1972
ספר
8
מאת Kissinger, Henry Alfred
יצא לאור 1969
ספר
9
מאת Krock, Arthur 1886-
יצא לאור 1968
ספר
10
מאת Brower, Brock 1931-
יצא לאור 1968
ספר