1
per MacArthur, Douglas 1880-1964.
Publicat 1945
Llibre