1
Bằng Osmena, Sergio
Được phát hành 1959
Sách
2
Bằng Osmena, Sergio
Được phát hành 1955
Sách
3
Bằng Osmena, Sergio
Được phát hành 1949
Sách
5
6
8
Bằng Osmena, Sergio
Được phát hành 1945
Sách
9
10
Bằng Osmena, Sergio
Được phát hành 1945
Sách