1
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1965
Llibre
2
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1963
Llibre
3
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1962
Llibre
4
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1961
Llibre
5
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1961
Llibre
6
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1958
Llibre
7
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1957
Llibre
8
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1957
Llibre
9
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1957
Llibre
10
per Vidal, Uldarico D.
Publicat 1957
Llibre