1
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1965
ספר
2
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1963
ספר
3
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1962
ספר
4
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1961
ספר
5
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1961
ספר
6
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1958
ספר
7
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1957
ספר
8
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1957
ספר
9
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1957
ספר
10
מאת Vidal, Uldarico D.
יצא לאור 1957
ספר