1
Bằng Abdel Salam, Ghanim I.
Được phát hành 1994
Sách
2
Bằng Ronkel, Philippus Samuel van
Được phát hành 1908
Sách