1
מאת Sandmo, Agnar
יצא לאור 2011
ספר
2
יצא לאור 1974
ספר
3