1
מאת Blanton, Shannon Lindsey, Kegley, Charles W.
יצא לאור 2017
ספר
2
מאת Kegley, Charles W., Blanton, Shannon Lindsey
יצא לאור 2015
ספר
3
4
מאת Kegley, Charles W.
יצא לאור 2010
ספר
5
מאת Kegley, Charles W.
יצא לאור 2009
ספר
6
מאת Kegley, Charles W.
יצא לאור 2007
ספר
7
מאת Kegley, Charles W.
יצא לאור 2001
ספר
8
יצא לאור 2001
ספר
9
יצא לאור 1997
ספר
10
יצא לאור 1995
ספר