2
מאת Abdullah, Fauzi, Lubis, T. Mulya
יצא לאור 1981
ספר