1
Bằng Tomen, Nina Lucia Bernarte-
Được phát hành 2005
Luận văn Sách
2
Được phát hành 1938
Sách