1
מאת Gonzalez, Ma. Romina M.
יצא לאור 2003
כתב-יד ספר
2
מאת Miroy, Jovino.
יצא לאור 2001
כתב-יד ספר
3
יצא לאור 2000
כתב-יד ספר
4
כתב-יד ספר
5
כתב-יד ספר
6
כתב-יד ספר
7
כתב-יד ספר
8
מאת Lynch, John.
כתב-יד ספר
9
כתב-יד ספר
10
כתב-יד ספר