1
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2017
ספר
2
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2016
ספר
3
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2011
ספר
4
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2008
ספר
5
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2004
ספר
6
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 2004
ספר
7
מאת Arnheim, Daniel D.
יצא לאור 2002
ספר
8
מאת Prentice, William E.
יצא לאור 1999
ספר
9
מאת Arnheim, Daniel D.
יצא לאור 1999
ספר
10
יצא לאור 1999
ספר