1
Bằng Deleuze, Gilles 1925-1995, Guattari, Felix 1930-1992
Được phát hành 2013
Sách
2
Bằng Borch-Jacobsen, Mikkel
Được phát hành 2009
Sách
3
Bằng Foucault, Michel 1926-1984.
Được phát hành 2006
Sách
4
5
6
Bằng Canguilhem, Georges 1904-1995.
Được phát hành 1989
Sách
7
Bằng Cohen, Jean Pierre.
Được phát hành 1982
Sách
8
Được phát hành 1979
Sách
9
10
Bằng Foucault, Michel 1926-1984.
Được phát hành 1975
Sách