1
Bằng Pálos, István 1922-
Được phát hành 1972
Sách