1
Bằng Satåo, Noriko
Được phát hành 2007
Sách
2
Bằng Yamada, Keiji 1932-
Được phát hành 1998
Sách
3
Bằng Sugita, Genpaku 733-1817.
Được phát hành 1969
Sách