1
מאת Lou Qingxi
יצא לאור 2016
ספר
2
יצא לאור 2013
ספר
3
מאת Ji, Cheng 1582-
יצא לאור 2012
ספר
4
יצא לאור 2006
ספר
5
יצא לאור 1999
ספר
6
יצא לאור 1999
ספר
7
מאת Montanaro, John S.
יצא לאור 1997
ספר
8
מאת Chen, Congzhou 1918-
יצא לאור 1983
ספר
9
מאת Li Hui-lin 1911-
יצא לאור 1966
ספר