1
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2015)
Article
2
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2015)
Article
3
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2015)
Article