1
מאת Labana, Ryan V.
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2017)
Article
2
מאת Crisostomo, Shiela
הוצא לאור ב Philippine Star (2015)
Article
3
מאת Barbaza, Peñafrancia Raniela E.
הוצא לאור ב Humanities Diliman (2013)
Article