1
מאת National Center for Traditional Arts
יצא לאור 2011
ערכה
2
מאת National Taiwan Normal University
יצא לאור 2009
ערכה
3
יצא לאור 2006
ערכה
4
מאת Chinese Opera Information Centre.
יצא לאור 2003
ערכה
5
יצא לאור 2002
ערכה
6
יצא לאור 1959
ערכה
7
יצא לאור 1957
ערכה
8
ערכה
9
ערכה
10