1
Bằng Hofele, Andreas 1950-
Được phát hành 2012
Bản thảo Sách