1
per Rivera, Vic C.
Publicat 1969
Mapa
2
per Rivera, Vic C.
Publicat 1969
Mapa
3
per Rivera, Vic C.
Publicat 1969
Mapa
4
per Rivera, Vic C.
Publicat 1969
Mapa
5
per Santos, Ernesto P.
Publicat 1968
Mapa
6
per Frogosa, D.M.
Publicat 1968
Mapa
7
per Frogosa, D.M.
Publicat 1968
Mapa
8
per Rivera, D.M.
Publicat 1968
Mapa
9
per Frogosa, D.M.
Publicat 1968
Mapa
10
Publicat 1968
Mapa