1
מאת Bird, Graham
יצא לאור 2002
ספר
2
יצא לאור 2001
ספר
3
יצא לאור 2000
ספר
4
מאת Kidwell, David S.
יצא לאור 2000
ספר
5
מאת Burton, Maureen.
יצא לאור 2000
ספר
6
מאת Melicher, Ronald W.
יצא לאור 2000
ספר
7
מאת Prati, Alessandro 1961-
יצא לאור 1999
ספר
8
9
מאת Mills, Terence C.
יצא לאור 1999
ספר
10
מאת Mathieu, Nicolas
יצא לאור 1998
ספר
11
מאת Litan, Robert E. 1950-
יצא לאור 1998
ספר
12
מאת Neave, Edwin H.
יצא לאור 1998
ספר
13
מאת Rose, Peter S.
יצא לאור 1997
ספר
14
מאת Mishkin, Frederic S.
יצא לאור 1997
ספר
15
יצא לאור 1997
ספר
16
יצא לאור 1997
ספר
17
מאת Kidwell, David S.
יצא לאור 1997
ספר
18
מאת Burton, Maureen.
יצא לאור 1997
ספר
19
מאת Santomero, Anthony M.
יצא לאור 1997
ספר
20
מאת Berthelemy, Jean-Claude
יצא לאור 1996
ספר