1
מאת See, Aie Balagtas
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2016)
Article
2
מאת Cabacungan, Gil
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2016)
Article
3
מאת Salaverria, Leila B.
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2016)
Article