1
Bằng See, Aie Balagtas
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2016)
Bài viết
2
Bằng Cabacungan, Gil
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2016)
Bài viết
3