1
מאת Edera, Erma
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2019)
Article
2
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2018)
Article
3
מאת Patawaran, Arnel A.
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2017)
Article
4
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2017)
Article
5
מאת Oiga, Jacky Lynne A.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2017)
Article
6
מאת Mendoza, Alfredo
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2016)
Article
7
8
מאת Coroza, Michael M.
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
9
10
11
12
13
מאת Nadera, Vim
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2015)
Article
14
מאת Ching, Amyline Quien
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2015)
Article
15
מאת Sanchez, Louie Jon A.
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2015)
Article
16
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2014)
Article
17
מאת Baguia, Jason A.
הוצא לאור ב U.P. News (2013)
Article
18
19
מאת Nadera, Vim
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2013)
Article
20
מאת Coroza, Michael M.
הוצא לאור ב Liwayway (2012)
Article