1
מאת Leon Portilla, Miguel.
יצא לאור 1969
ספר
2
מאת Arias-Larreta, Abraham.
יצא לאור 1964
ספר
3
מאת Portilla, Miguel Leon
יצא לאור 1963
ספר