1
Bằng Jantzen, Hans 1881-
Được phát hành 1962
Sách
2
Bằng Lesser, George
Được phát hành 1957
Sách
3