1
מאת Macarubbo, Prince Wilson A.
הוצא לאור ב Philippiniana Sacra (2019)
Article
2
מאת Alvarez, Lilia Borlongan
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
3
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2014)
Article
4
מאת Follett, Ken
יצא לאור 2007
ספר
5
מאת Clark, William W. 1940-
יצא לאור 2006
ספר
6
מאת McNutt, Stacey.
יצא לאור 1997
ספר
7
מאת Santos, Ruperto C.
יצא לאור 1997
ספר
8
יצא לאור 1995
ספר
9
מאת Erlande-Brandenburg, Alain.
יצא לאור 1995
ספר
10
מאת Erlande-Brandenburg, Alain
יצא לאור 1994
ספר
11
מאת Cowen, Painton
יצא לאור 1990
ספר
12
יצא לאור 1979
ספר
13
14
יצא לאור 1969
ספר
15
מאת Mitchell, Ann
יצא לאור 1968
ספר
16
מאת Hurlimann, Martin
יצא לאור 1967
ספר
17
מאת Jantzen, Hans 1881-
יצא לאור 1962
ספר
18
מאת Hurlimann, Martin 1897-
יצא לאור 1961
ספר
19
מאת Fitchen, John
יצא לאור 1961
ספר
20
מאת Batsford, Harry
יצא לאור 1960
ספר