1
Bằng De la Torre, Visitacion R.
Được phát hành 1997
Sách
2
Bằng Santos, Ruperto C.
Được phát hành 1997
Sách