1
Bằng Fernando, Jean
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
2
Bằng Cayabyab, Marc Jayson
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
3
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
4
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
5
Bằng Servallos, Neil Jayson
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
6
Bằng Romero, Alexis
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
7
Bằng Tiangco, Minka Klaudia S.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
8
Bằng Mendez, Christina
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
9
10
Bằng Recuenco, Aaron B.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
11
Bằng Servallos, Neil Jayson
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
12
Bằng Sadongdong, Martin A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
13
Bằng Villas, Anna Liza T.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
14
Bằng De Vera, Analou
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết
15
16
Được phát hành 2016
Sách
17
Bằng Agoncillo, Jodee A.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2015)
Bài viết
18
Bằng Russell, P. Craig
Được phát hành 2014
Sách
19
Bằng Bayos, Kris
Xuất bản năm World Mission (2013)
Bài viết
20
Bằng Bayos, Kris
Xuất bản năm World Mission (2013)
Bài viết