1
מאת Salazar, Gina S.
יצא לאור 2019
Thesis ספר
2
מאת Flores, Patrick D.
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2016)
Article
3
יצא לאור 2016
ספר
4
5
מאת Keane, Michael 1952-
יצא לאור 2013
ספר
6
7
מאת Flew, Terry
יצא לאור 2012
ספר
8
מאת Bandarin, Francesco, Oers, Ron van 1965-
יצא לאור 2012
ספר
9
יצא לאור 2012
ספר
11
יצא לאור 2011
ספר
12
יצא לאור 2011
ספר
13
14
יצא לאור 2010
ספר
15
מאת Navarro, Dante
הוצא לאור ב Philippine Star (2010)
Article
16
מאת Cordero, Abac
הוצא לאור ב Philippine Star (2010)
Article
17
מאת Sassatelli, Monica
יצא לאור 2009
ספר
18
מאת Smith, Laurajane
יצא לאור 2009
ספר
19
יצא לאור 2009
ספר
20
מאת Oppenheim, Robert 1969-
יצא לאור 2008
ספר