1
מאת Bengco, Regina
הוצא לאור ב Malaya (2008)
Article
2
הוצא לאור ב Malaya (2008)
Article
3
מאת Javellana, Juliet Labog
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (1999)
Article
4
מאת David, Rina Jimenez
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (1999)
Article
5
מאת Doronila, Amando
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (1999)
Article
6
מאת Lacar, Efren
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article