1
מאת De La Peña, Rodrigo V.
הוצא לאור ב Sunday Inquirer Magazine (2004)
Article
2
מאת De La Peña, Rodrigo V.
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2004)
Article