1
av Olivares, Isabella
I publikationen People Asia (2016)
Artikel
2
3
av Franco, Bernie V.
I publikationen Workingmom (2011)
Artikel
4
av Roco, Denise
I publikationen People Asia (2009)
Artikel
5
av Garceau, Scott
I publikationen People Asia (2004)
Artikel