1
Bằng Catindig, Raymund
Xuất bản năm Philippine Star (2019)
Bài viết
2
3
4
Bằng Garretson, Jeremiah J.
Được phát hành 2018
Sách
5
Bằng San Luis, Bel R.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2016)
Bài viết
6
Bằng Altman, Dennis 1943-, Symons, Jonathan 1976-
Được phát hành 2016
Sách
7
Bằng Cenziper, Debbie
Được phát hành 2016
Sách
9
Được phát hành 2016
Sách
10
Được phát hành 2016
Sách
11
Bằng Agoncillo, Jodee A.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2015)
Bài viết
13
Bằng Richardson, Justin 1963-, Parnell, Peter
Được phát hành 2015
Sách
14
Được phát hành 2015
Sách
15
Được phát hành 2014
Sách
16
17
Bằng Mwachiro, Kevin 1973-
Được phát hành 2014
Sách
18
Bằng Rahman, Momin
Được phát hành 2014
Sách
19
Bằng Orchard, Sam
Được phát hành 2014
Bộ dụng cụ
20
Bằng Aquino, Mike
Xuất bản năm Smart Parenting (2013)
Bài viết