1
מאת O'Donnell, Katherine
יצא לאור 2010
ספר
2
3
4
מאת Parsons, Jeffrey R.
יצא לאור 2006
ספר
5
מאת Adams, Robert McCormick 1926-
יצא לאור 2005
ספר
6
מאת Flannery, Kent V.
יצא לאור 2005
ספר
7
יצא לאור 2004
ספר
9
מאת Parsons, Jeffrey R.
יצא לאור 2001
ספר
10
מאת León Portilla, Miguel.
יצא לאור 1999
ספר
11
יצא לאור 1999
ספר
12
יצא לאור 1998
ספר
13
יצא לאור 1996
ספר
14
יצא לאור 1996
ספר
16
מאת Flannery, Kent V.
יצא לאור 1994
ספר
17
יצא לאור 1994
ספר
18
מאת Rhoads, Dorothy
יצא לאור 1993
ספר
19
מאת Givens, Douglas R.
יצא לאור 1992
ספר
20
יצא לאור 1990
ספר