1
Bằng Frankland, Mark
Được phát hành 1967
Sách
2
Bằng Werth, Alexander, 1901-
Được phát hành 1962
Sách
3
Bằng Crankshaw, Edward
Được phát hành 1959
Sách