1
מאת Morato, Pia Roces
הוצא לאור ב Philippine Star (2020)
Article
2
מאת Swift, Adam 1961-
יצא לאור 2019
ספר
3
יצא לאור 2018
ספר
4
מאת Ilarde, Eddie
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2017)
Article
5
מאת Rebentisch, Juliane 1970-
יצא לאור 2016
ספר
6
7
מאת Ci, Jiwei 1955-
יצא לאור 2014
ספר
8
יצא לאור 2013
ספר
9
מאת Phillips, Anne 1950-
יצא לאור 2013
Table of contents only
ספר
12
13
14
מאת Arrow, Kenneth Joseph 1921-
יצא לאור 2012
ספר
15
הוצא לאור ב Philippine Star (2012)
Article
16
מאת Rutherford, Donald 1942-
יצא לאור 2012
ספר
17
מאת Duschesne, Ricardo
יצא לאור 2011
ספר
18
מאת Miller, Eugene F. 1935-
יצא לאור 2010
ספר
19
יצא לאור 2009
ספר
20
מאת Torre, Ricky S.
הוצא לאור ב Philippines Free Press (2008)
Article